Βίκος spark 0,33 L glass blue

Βίκος

Μπλε γυάλινη φιάλη μιας χρήσης.

 ΎψοςΔιάμετροςΒάρος
Φιάλη 20,5 cm 6,6 cm 568 gr
 ΠεριγραφήΜήκοςΠλάτοςΎψοςΒάροςΠεριεχόμενο
Συσκευασία - Κιβώτιο 24 x 0,33l 41 cm 27,8cm 22,2cm 13,9kg 24 φιάλες
Παλέτα - Κιβώριο
24 x 0,33l
120 cm 80 cm 207,2cm 1021,1kg 72 κιβώτια

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» εμφιαλώνεται στην πηγή. Από το σημείο της υδροληψίας, μέσω ενός δικτύου ανοξείδωτων σωληνώσεων οδηγείται σε υπερσύγχρονα μηχανήματα εμφιάλωσης εγκατεστημένα δίπλα στην πηγή, χωρίς να υποστεί καμία επεξεργασία. Σύμφωνα με το εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου HACCP για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου πραγματοποιούνται σε όλα τα κρίσιμα στάδια της παραγωγής συνεχείς έλεγχοι του νερού, των πρώτων υλών συσκευασίας, της υγιεινής των εγκαταστάσεων και του προσωπικού καθώς και έλεγχοι στα τελικά προϊόντα. Οι έλεγχοι αυτοί διασφαλίζουν ότι το νερό θα φτάσει τελικά στον καταναλωτή διατηρώντας την ίδια φυσικοχημική σύσταση και μικροβιακή καθαρότητα που είχε στην πηγή. Μία επίσης σημαντική παράμετρος η οποία υπεισέρχεται στην διαμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας και συνολικά του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας είναι και η προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος (εσωτερικά και εξωτερικά της εγκατάστασης).

Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» : (αρ. Εγκρ. Υ2/οικ 478/12/02/96)

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ / CHEMICAL ANALYSIS (Ι.Γ.Μ.Ε 16/02/17)
  pH = 7,3
  Αγωγιμότητα/ Conductivity = 490 μS/cm (25oC)
  Σκληρότητα Ολική / Total Hardness = 261 mg/l (ως CaCO3)
  Ολικά Διαλυμένα Στερεά / Total Dissolved Solids = 281 mg/l
  Στερεό Υπόλειμμα / Dry residue (180oC) = 290 mg/l
  ΚΑΤΙΟΝΤΑ / CATIONS (mg/l):
Ασβέστιο Ca2+ = 102
Μαγνήσιο Mg2+ = 1,7
Νάτριο Na+ = 2,5
Κάλιο K+ = 0,7
Αμμώνιο NH4+ < 0,1
  ΑΝΙΟΝΤΑ / ANIONS (mg/l):
Όξινα Ανθρακικά HCO3- = 281
Χλωριούχα Cl- = 8,1
Θειϊκά SO42- = 11
Νιτρικά NO3- = 8,3
Νιτρώδη NO2 - < 0,05
Close