Εταιρικές Δράσεις

Το νερό που ξεχωρίζει

Αιμοδοσίες ΒΙΚΟΣ

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας Βίκος (Φεβρουάριος 2020)

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας Βίκος (Φεβρουάριος 2020)

Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020, πραγματοποιήσαμε την εικοστή ένατη ημερίδα αιμοληψίας μας στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΒΙΚΟΣ σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα".

19 Feb 2020

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας Βίκος (Οκτώβριος 2019)

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας Βίκος (Οκτώβριος 2019)

Την Παρασκευή 04 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήσαμε την εικοστή όγδοη ημερίδα αιμοληψίας μας στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΒΙΚΟΣ σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα".

07 Oct 2019

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας Βίκος (Ιανουάριος 2019)

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας Βίκος (Ιανουάριος 2019)

Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποιήσαμε την εικοστή έκτη ημερίδα αιμοληψίας μας στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΒΙΚΟΣ σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα".

28 Jan 2019

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας Βίκος (Σεπτέμβριος 2018)

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας Βίκος (Σεπτέμβριος 2018)

Την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήσαμε την εικοστή πέμπτη ημερίδα αιμοληψίας μας στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΒΙΚΟΣ σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα".

18 Oct 2018

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας Βίκος (Μάιος 2018)

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας Βίκος (Μάιος 2018)

Στις 18 Μαίου 2018 πραγματοποιήθηκε η εικοστή τέταρτη ημερίδα αιμοληψίας στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΒΙΚΟΣ σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Χατζηκώστα.

22 May 2018
Close