Εταιρικές Δράσεις

Το νερό που ξεχωρίζει

Αιμοδοσίες ΒΙΚΟΣ

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας Βίκος (Ιανουάριος 2018)

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας Βίκος (Ιανουάριος 2018)

Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας εθελοντική αιμοδοσία για το 2018!

16 Jan 2018

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας ΒΙΚΟΣ (Σεπτέμβριος 2017)

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας ΒΙΚΟΣ (Σεπτέμβριος 2017)

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η εικοστή δεύτερη ημερίδα αιμοληψίας στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΒΙΚΟΣ σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Χατζηκώστα.

12 Sep 2017

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας ΒΙΚΟΣ (Απρίλιος 2017)

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας ΒΙΚΟΣ (Απρίλιος 2017)

Την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 συμμετείχαμε ενεργά στην εικοστή πρώτη ημερίδα αιμοληψίας που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα".

03 May 2017

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρίας ΒΙΚΟΣ (Nοέμβριος 2016)

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρίας ΒΙΚΟΣ (Nοέμβριος 2016)

Την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2016, οι εργαζόμενοι της εταιρείας Βίκος συμμετείχαν ενεργά στη εικοστή ημερίδα αιμοληψίας που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"

04 Nov 2016

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρίας ΒΙΚΟΣ (Μάιος 2016)

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρίας ΒΙΚΟΣ (Μάιος 2016)

Την Παρασκευή 13 Μαίου 2016, οι εργαζόμενοι της εταιρείας Βίκος συμμετείχαν ενεργά στη δέκατη ένατη ημερίδα αιμοληψίας που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"

17 May 2016
Close