Εταιρικές Δράσεις

Το νερό που ξεχωρίζει

Αιμοδοσίες ΒΙΚΟΣ

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρίας ΒΙΚΟΣ (Μάιος 2016)

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρίας ΒΙΚΟΣ (Μάιος 2016)

Την Παρασκευή 13 Μαίου 2016, οι εργαζόμενοι της εταιρείας Βίκος συμμετείχαν ενεργά στη δέκατη ένατη ημερίδα αιμοληψίας που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα"

17 May 2016

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρίας ΒΙΚΟΣ (Ιανουάριος 2016)

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρίας ΒΙΚΟΣ (Ιανουάριος 2016)

Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016, οι εργαζόμενοι της εταιρείας Βίκος συμμετείχαν ενεργά στη δέκατη όγδοη ημερίδα αιμοληψίας που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα".

15 Jan 2016

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρίας ΒΙΚΟΣ (Σεπτέμβριος 2015)

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρίας ΒΙΚΟΣ (Σεπτέμβριος 2015)

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015, οι εργαζόμενοι της εταιρείας Βίκος συμμετείχαν ενεργά στη δέκατη έβδομη ημερίδα αιμοληψίας που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα".

15 Sep 2015

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρίας ΒΙΚΟΣ (Μάιος 2015)

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρίας ΒΙΚΟΣ (Μάιος 2015)

Την Παρασκευή 15 Μάιου 2015, οι εργαζόμενοι της εταιρείας Βίκος συμμετείχαν ενεργά στη δέκατη έκτη ημερίδα αιμοληψίας που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα".

08 Jun 2015

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρίας ΒΙΚΟΣ (Ιανουάριος 2015)

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρίας ΒΙΚΟΣ (Ιανουάριος 2015)

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015, οι εργαζόμενοι της εταιρείας Βίκος συμμετείχαν ενεργά στη δέκατη πέμπτη ημερίδα αιμοληψίας που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα".

29 Jan 2015
Close