Εταιρικές Δράσεις

Το νερό που ξεχωρίζει

Αιμοδοσίες ΒΙΚΟΣ

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρίας ΒΙΚΟΣ (Ιανουάριος 2015)

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρίας ΒΙΚΟΣ (Ιανουάριος 2015)

Την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015, οι εργαζόμενοι της εταιρείας Βίκος συμμετείχαν ενεργά στη δέκατη πέμπτη ημερίδα αιμοληψίας που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα".

29 Jan 2015

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρίας ΒΙΚΟΣ (Σεπτέμβριος 2014)

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρίας ΒΙΚΟΣ (Σεπτέμβριος 2014)

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014, οι εργαζόμενοι της εταιρείας Βίκος συμμετείχαν ενεργά στη δέκατη τέταρτη ημερίδα αιμοληψίας που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα".

27 Sep 2014

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας ΒΙΚΟΣ (Μαιος 2014)

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας ΒΙΚΟΣ (Μαιος 2014)

Την Παρασκευή 23 Μαΐου 2014, οι εργαζόμενοι της εταιρείας Βίκος συμμετείχαν ενεργά στη δέκατη τρίτη ημερίδα αιμοληψίας που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα".

29 May 2014

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας ΒΙΚΟΣ (Ιανουάριος 2014)

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας ΒΙΚΟΣ (Ιανουάριος 2014)

Την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014, οι εργαζόμενοι της εταιρείας Βίκος συμμετείχαν ενεργά στη δωδέκατη ημερίδα αιμοληψίας που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα".

17 Jan 2014

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας ΒΙΚΟΣ (Ιούλιος 2013)

Αιμοδοσία εργαζομένων της εταιρείας ΒΙΚΟΣ (Ιούλιος 2013)

Την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2013, πραγματοποιήθηκε η ενδέκατη ημερίδα αιμοληψίας στις εγκαταστάσεις της εταιρίας ΒΙΚΟΣ σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων "Γ. Χατζηκώστα".

15 Jul 2013
Close