Εταιρικές Δράσεις

Το νερό που ξεχωρίζει

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Καβάλας "Στέλλα Μανώλα - Κούρτη"

12 May 2017
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Καβάλας "Στέλλα Μανώλα - Κούρτη"
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Καβάλας "Στέλλα Μανώλα - Κούρτη"

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Καβάλας "Στέλλα Μανώλα

- Κούρτη"

57ο Διήμερο Εθελοντικής Αιμοδοσίας

57ο Διήμερο Εθελοντικής Αιμοδοσίας στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Καβάλας

26-27 Μαΐου 2017.


Close