Κέντρο Τύπου

Το νερό που ξεχωρίζει

Θέσεις εργασίας

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε ζητά να προσλάβει: Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης για τη στελέχωση των τμημάτων παραγωγής και συντήρησης στις εγκαταστάσεις της στην Κορινθία

04 Nov 2020

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε ζητά να προσλάβει:
Απόφοιτους ΑΕΙ και  ΤΕΙ ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης για τη στελέχωση
των τμημάτων παραγωγής και συντήρησης στις εγκαταστάσεις της  στην Κορινθία

04 Nov 2020

Αίτηση για πρακτική άσκηση (σπουδαστές/φοιτητές)

04 Nov 2020

Αίτηση για πρακτική άσκηση (σπουδαστές/φοιτητές)

04 Nov 2020
Close