Κέντρο Τύπου

Το νερό που ξεχωρίζει

Θέσεις εργασίας

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε αναζητά να εντάξει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Τεχνικό Ασφαλείας για το τμήμα Διασφάλισης ποιότητας

17 May 2023

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε αναζητά να εντάξει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Τεχνικό Ασφαλείας για το τμήμα Διασφάλισης ποιότητας

17 May 2023

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε αναζητά να εντάξει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για το τμήμα Παραγωγής και Συντήρησης στα Ιωάννινα

15 May 2023

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε αναζητά να εντάξει στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για το τμήμα Παραγωγής και Συντήρησης στα Ιωάννινα

15 May 2023

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε ζητά να προσλάβει Χειριστές και βοηθούς ανυψωτικών οχημάτων για τις εγκαταστάσεις της στα Ιωάννινα και την Κορινθία

15 May 2023

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε ζητά να προσλάβει Χειριστές και βοηθούς ανυψωτικών οχημάτων

15 May 2023

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε ζητά να προσλάβει Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής για τις εγκαταστάσεις της στα Ιωάννινα και την Κορινθία

15 May 2023

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε ζητά να προσλάβει Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής

15 May 2023

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ ΑΕ ζητά να προσλάβει: Προγραμματιστή Λογισμικού (Microsoft Dynamics 365)

14 Mar 2023

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ ΑΕ ζητά να προσλάβει: Προγραμματιστή Λογισμικού (Microsoft Dynamics 365) για απομακρυσμένη ή στην έδρα της εταιρίας στα Ιωάννινα / Αθήνα

14 Mar 2023
Close