Κέντρο Τύπου

Το νερό που ξεχωρίζει

Θέσεις εργασίας

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγους / Μηχανολόγους (Απόφοιτοι ΑΕΙ ΤΕΙ) για τις εγκαταστάσεις της στα Ιωάννινα και την Κορινθία

18 Oct 2021

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε ζητά να προσλάβει Ηλεκτρολόγους / Μηχανολόγους (Απόφοιτοι ΑΕΙ ΤΕΙ)

18 Oct 2021

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε ζητά να προσλάβει: Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης για τη στελέχωση των τμημάτων παραγωγής και συντήρησης στις εγκαταστάσεις της στην Κορινθία

05 Aug 2021

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε ζητά να προσλάβει:
Απόφοιτους ΑΕΙ και  ΤΕΙ ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης για τη στελέχωση
των τμημάτων παραγωγής και συντήρησης στις εγκαταστάσεις της  στην Κορινθία

05 Aug 2021

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ ΑΕ ζητά να προσλάβει ένα άτομο για το τμήμα Marketing της εταιρείας, με έδρα τα γραφεία της στην Αθήνα.

05 Aug 2021

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ ΑΕ ζητά να προσλάβει ένα άτομο για το τμήμα Marketing της εταιρείας,
με έδρα τα γραφεία της στην Αθήνα.

05 Aug 2021

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ ΑΕ ζητά να προσλάβει: Πωλητή που θα στελεχώσει το Τμήμα Ανάπτυξης Λιανικής στην Πελοπόννησο, με έδρα την Πάτρα.

05 Aug 2021

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ ΑΕ ζητά να προσλάβει:
Πωλητή που θα στελεχώσει το Τμήμα Ανάπτυξης Λιανικής στην Πελοπόννησο, με έδρα την Πάτρα.

05 Aug 2021

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ ΑΕ ζητά να προσλάβει: Πωλητές που θα στελεχώσουν το Τμήμα Ανάπτυξης Λιανικής στην Αττική.

05 Aug 2021

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ ΑΕ ζητά να προσλάβει:
Πωλητές που θα στελεχώσουν το Τμήμα Ανάπτυξης Λιανικής στην Αττική.

05 Aug 2021
Close