Κέντρο Τύπου

Το νερό που ξεχωρίζει

Άτομα για τα τμήματα παραγωγής και συντήρησης

06 Aug 2018

Κωδικός αγγελίας: 15112

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε ζητά να προσλάβει απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης για τη στελέχωση των τμημάτων παραγωγής και συντήρησης στα Ιωάννινα.

 

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή –Επίβλεψη στην συντήρηση των μηχανημάτων
 • Επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας

Απαραίτητα προσόντα

 • Τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης
 • Σχετική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε περιβάλλον πίεσης
 • Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Σταθερός μισθός
 • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον
Στείλτε το βιογραφικό σας για αυτή τη θέση →
Close