Κέντρο Τύπου

Το νερό που ξεχωρίζει

Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε ζητά να προσλάβει: Απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης για τη στελέχωση των τμημάτων παραγωγής και συντήρησης στις εγκαταστάσεις της στην Κορινθία

05 Aug 2021

Κωδικός αγγελίας: 041120Η εταιρεία ΒΙΚΟΣ Α.Ε ζητά να προσλάβει:

Απόφοιτους ΑΕΙ και  ΤΕΙ ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης για τη στελέχωση

των τμημάτων παραγωγής και συντήρησης στις εγκαταστάσεις της  στην Κορινθία

 

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή –Επίβλεψη στην συντήρηση των μηχανημάτων
 • Επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας


Απαραίτητα προσόντα

  • Τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε περιβάλλον πίεσης 
  • Ευελιξία και ομαδικό πνεύμα
  • Σχετική εμπειρία θα ληφθεί υπόψη

 

Στείλτε το βιογραφικό σας για αυτή τη θέση →
Close