Πιστοποιήσεις

Άριστη ποιότητα προϊόντος

Διασφάλιση Ποιότητας

Lloyd's Register

Lloyd's Register

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί από τους Lloyd's Register για τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει. Η διασφάλιση της συνεχούς εφαρμογής και ανανέωσης αυτών των συστημάτων επιτυγχάνεται από τα πολυδύναμα εργαστήρια της εταιρείας. Αναλυτικά τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας για τα οποία έχει πιστοποιηθεί η ΒΙΚΟΣ ΑΕ είναι:

 
ISO 9001/2008

ISO 9001:2015

Για το σχεδιασμό και την παραγωγή φυσικού μεταλλικού νερού και επιτραπέζιου νερού, αναψυκτικών, προπλασμάτων PET και πλαστικών πλαστικών. Η πρώτη πιστοποίηση έγινε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001/94 το Φεβρουάριο του 2000 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015 τον Μάιο του 2018.

 
HACCP

ISO 22000:2018

Για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων. Η πρώτη πιστοποίηση έγινε το Μάρτιο του 2023 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018.

 
ISO 14001/2004

ISO 14001:2015

Για τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.Η πρώτη πιστοποίηση έγινε το Μάρτιο του 2003 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001/96 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 14001:2015 το Μάιο 2018. Επέκταση πιστοποίησης και για την παραγωγή προπλασμάτων r-PET και την εμφιάλωση νερού και αναψυκτικών σε φιάλες r-PET (ανακυκλωμένου PET) τον Δεκέμβριο 2021.

 
IFS International Standard Issue 5

IFS International Food Standard Version 7, October 2020

Από τον Μάρτιο του 2009 για την παραγωγή φυσικού μεταλλικού, επιτραπέζιου νερού και αναψυκτικών. Η πρώτη πιστοποίηση έγινε το Μάρτιο του 2009.

 
IFS International Standard Issue 5

ISO 45001:2018

Για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Η πρώτη πιστοποίηση έγινε τον Δεκέμβριο του 2016 σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007 – Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 45001:2018 τον Μάρτιο 2021.

 
HACCP

HACCP

Σύμφωνα με το πρότυπο Codex Alimentarius 2009 είναι η πρώτη εταιρεία τροφίμων του κλάδου της που έχει πιστοποιητικό HACCP με πρώτη πιστοποίηση από το Φεβρουάριο του 2000 για τον έλεγχο και την ποιοτική διασφάλιση των προϊόντων της σε κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής του εμφιαλωμένου νερού, από την πηγή και την παραγωγή της φιάλης έως την εμφιάλωση του νερού και την τελική συσκευασία.Το σύστημα HACCP έχει αντικατασταθεί από το σύστημα ISO 22000:2018

 

Η άριστη ποιότητα του προϊόντος στην πηγή σε συνδυασμό με τις αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες εμφιάλωσης και τους συνεχείς ελέγχους στους οποίους υπόκειται το προϊόν σε όλες τις φάσεις της παραγωγής του, διασφαλίζουν την κυκλοφορία στην αγορά ενός εμφιαλωμένου νερού που σέβεται τον άνθρωπο/ καταναλωτή, είναι κατάλληλο για την υγιεινή διατροφή του και συμβάλλει στη διατήρηση της ισορροπίας του οργανισμού του.

Close