Πιστοποιήσεις

Άριστη ποιότητα προϊόντος

Πιστοποιήσεις Petcom Plastics

Lloyd's Register

Lloyd's Register

H εταιρεία Petcom Plastics έχει πιστοποιηθεί από τους Lloyd’s Register για τo σύστημα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει.

 
ISO 9001:2008

ISO 9001:2015 - Αριθμός έγκρισης:

ISO 9001:2015 - 0028942 - 001

Η εταιρεία διαθέτει πιστοποιητικό κατά ISO 9001/2015 για το σχεδιασμό, την παραγωγή και αποθήκευση προπλασμάτων από PET και πλαστικών πωμάτων.

 • Αρχική πιστοποίηση : 12/12/2002
 • 1η Ανανέωση : 01/03/2006
 • 2η Ανανέωση : 16/03/2009 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο 9001:2008
 • 3η Ανανέωση : 16/03/2012
 • 4η Ανανέωση : 06/05/2015
 • 5η Ανανέωση : 07/05/2018 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015
 • 6η Ανανέωση (παρόν πιστοποιητικό): 06/05/2021
 
ISO 9001:2008

ISO 45001:2018 - Αριθμός έγκρισης:

ISO 45501 - 0041582 - 003

Για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία

 • Αρχική πιστοποίηση: 04/12/2016 – Πρότυπο OHSAS 18001:2007 – Αριθμός Πιστοποιητικού: PIR0360640/M
 • 1η Ανανέωση: 04/12/2019
 • 2η Ανανέωση: 17/03/2021 – Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 45001:2018
 • 3η Ανανέωση (παρόν πιστοποιητικό): 04/12/2022
 
ISO 9001:2008

ISO 14001:2015 – Αριθμός έγκρισης:

ISO 14001 - 0028941 - 002

Για τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.

 • Αρχική πιστοποίηση : 17/03/2019 – Πρότυπο ISO 14001:2015– Αριθμός Πιστοποιητικού: 10179437
 • 1η Ανανέωση : 06/05/2021
 • 2η Ανανέωση (παρόν πιστοποιητικό) : 10/12/2021 - Επέκταση Πιστοποίησης για την παραγωγή προπλασμάτων και από r-PET
 
Close