Πιστοποιήσεις

Άριστη ποιότητα προϊόντος

Πιστοποιήσεις Petcom Plastics

Lloyd's Register

Lloyd's Register

H εταιρεία Petcom Plastics έχει πιστοποιηθεί από τους Lloyd’s Register για τo σύστημα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει.

 
ISO 9001:2008

ISO 9001:2015 - Αριθμός έγκρισης: ISO 9001:2015 - 0028942 - 001

Η εταιρεία διαθέτει πιστοποιητικό κατά ISO 9001/2015 για το σχεδιασμό, την παραγωγή και αποθήκευση προπλασμάτων από PET και πλαστικών πωμάτων.

  • Αρχική πιστοποίηση : 12/12/2002
  • 1η Ανανέωση : 01/03/2006
  • 2η Ανανέωση : 16/03/2009 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο 9001:2008
  • 3η Ανανέωση : 16/03/2012
  • 4η Ανανέωση : 06/05/2015
  • 5η Ανανέωση (παρόν πιστοποιητικό) : 07/05/2018 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015
 
ISO 9001:2008

OHSAS 18001:2007 - Αριθμός Πιστοποιητικού PIR0360640/M

Για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία

  • Αρχική πιστοποίηση : 04/12/2016
  • 1η Ανανέωση : 04/12/19
 
ISO 9001:2008

ISO 14001:2015- Αριθμός έγκρισης: ISO 14001 - 0028941 - 003

Για τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.

  • Αρχική πιστοποίηση : 17/03/2019 - Πρότυπο ISO 14001:2015- Αριθμός Πιστοποιητικού: 10179437
 
Close