Πιστοποιήσεις

Άριστη ποιότητα προϊόντος

Πιστοποιήσεις Petcom Plastics

Lloyd's Register

Lloyd's Register

H εταιρεία Petcom Plastics έχει πιστοποιηθεί από τους LLoyd’s Register για τo σύστημα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει.

 
ISO 9001:2008

ISO 9001/2008 - Αριθμός Πιστοποιητικού PIR0360640/G

Η εταιρεία διαθέτει πιστοποιητικό κατά ISO 9001/2000 για το σχεδιασμό και την παραγωγή προπλασμάτων PET και πλαστικών πωμάτων.

  • Αρχική πιστοποίηση : 12/12/2002
  • 1η Ανανέωση : 01/03/2006
  • 2η Ανανέωση : 16/03/2009 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο 9001:2008
  • 3η Ανανέωση : 16/03/2012
  • 4η Ανανέωση (παρόν πιστοποιητικό) : 06/05/2015
 
ISO 9001:2008

OHSAS 18001:2007 - Αριθμός Πιστοποιητικού PIR0360640/M

Για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία

  • Αρχική πιστοποίηση : 04/12/2016
 
Close