Πιστοποιήσεις

Άριστη ποιότητα προϊόντος

Πιστοποιητικά Υποκ/ματος Περιβλέπτου 13ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κονίτσης

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015 - Αριθμός έγκρισης:

ISO 9001-0028942-003

Για το σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμφιάλωση και την αποθήκευση φυσικού μεταλλικού και επιτραπέζιου νερού.

 • Αρχική πιστοποίηση: 23/02/2000 - Πρότυπο ISO 9001/94 - Αριθμός Πιστοποιητικού: 360640.
 • 1η Ανανέωση: 28/02/2003. Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 9001:2000.
 • 2η Ανανέωση: 01/03/2006 Πρότυπο ISO 9001:2000.
 • 3η Ανανέωση: 16/03/2009 Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 9001:2008.
 • 4η Ανανέωση: 16/03/2012
 • 5η Ανανέωση: 06/05/2015
 • 6η Ανανέωση: 07/05/2018 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015
 • 7η Ανανέωση (παρόν πιστοποιητικό): 06/05/2021
 
ISO 9001:2008

HACCP - Αριθμός έγκρισης:

HACCP - 0028939 - 001

(σύμφωνα με το πρότυπο Codex Alimentarius 2009)

Είναι η πρώτη εταιρεία τροφίμων του κλάδου της που απέκτησε πιστοποιητικό HACCP για τον έλεγχο και την ποιοτική διασφάλιση των προϊόντων της σε κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής του εμφιαλωμένου νερού, από την πηγή και την παραγωγή της φιάλης έως την εμφιάλωση του νερού και την τελική συσκευασία.

 • Αρχική πιστοποίηση: 23/02/2000 - Αριθμός Πιστοποιητικού: 360640.
 • 1η Ανανέωση: 28/02/2003.
 • 2η Ανανέωση: 01/03/2006.
 • 3η Ανανέωση : 20/03/2009 Μετάβαση στο νέο πρότυπο Codex Alimentarius 2003.
 • 4η Ανανέωση : 11/04/2012 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο Codex Alimentarius 2009
 • 5η Ανανέωση : 06/05/2015
 • 6η Ανανέωση : 07/05/2018
 • 7η Ανανέωση (παρόν πιστοποιητικό) : 06/05/2021
 
ISO 9001:2008

ISO 14001:2015 - Αριθμός έγκρισης:

ISO 14001 - 0028941 - 003

Για τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.

 • Αρχική πιστοποίηση: 06/03/2003 - Πρότυπο ISO 14001/96 - Αριθμός Πιστοποιητικού: 360640.
 • 1η Ανανέωση: 31/03/2006 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 14001:2004.
 • 2η Ανανέωση : 02/04/2009.
 • 3η Ανανέωση : 02/04/2012
 • 4η Ανανέωση : 06/05/2015
 • 5η Ανανέωση : 06/05/2018 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 14001:2015
 • 6η Ανανέωση (παρόν πιστοποιητικό) : 06/05/2021
 
ISO 9001:2008

IFS International Food Standard Version 6.1, November 2017 - Αριθμός έγκρισης: 00019286

Από τον Μάρτιο του 2009 για την παραγωγή φυσικού μεταλλικού και επιτραπέζιου νερού.

 • Αρχική πιστοποίηση: 10/03/2009.
 • 1η Ανανέωση: 15/04/2010.
 • 2η Ανανέωση: 29/02/2011.
 • 3η Ανανέωση: 11/03/2012.
 • 4η Ανανέωση: 16/03/2013.
 • 5η Ανανέωση: 22/03/2014.
 • 6η Ανανέωση: 17/03/2015.
 • 7η Ανανέωση: 22/03/2016.
 • 8η Ανανέωση: 15/03/2017.
 • 9η Ανανέωση: 20/03/2018
 • 10η Ανανέωση:  12/03/2019
 • 11η Ανανέωση: 12/03/2020
 • 12η Ανανέωση (παρόν πιστοποιητικό): 17/03/2021
 
ISO 9001:2008

ISO 45001:2018 - Αριθμός έγκρισης:

ISO 45001 - 0041582 - 001

Για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφαλείας στην εργασία

 • Αρχική πιστοποίηση: 04/12/2016 – Πρότυπο OHSAS 18001:2007 – Αριθμός Πιστοποιητικού: PIR0360640/L.
 • 1η Ανανέωση: 04/12/2019.
 • 2η Ανανέωση (παρόν πιστοποιητικό): 17/03/2021 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 45001:2018
 
Close