Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών που συλλέγει ο δικτυακός τόπος www.vikoswater.gr κατά τη διάρκεια επίσκεψης των σελίδων του. Η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών από το www.vikoswater.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών του www.vikoswater.gr και οποιονδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή και την ιδιοκτησία του www.vikoswater.gr.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.vikoswater.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.vikoswater.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.


Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων

Το www.vikoswater.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του www.vikoswater.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το www.vikoswater.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.vikoswater.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.vikoswater.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του www.vikoswater.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το www.vikoswater.gr. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.


Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, το κινητό σας, το tablet σας ή σε άλλες συσκευές και μας επιτρέπουν να συλλέγουμε συγκεκριμένα κομμάτια πληροφοριών όταν επισκέπτεστε ή αλληλεπιδράτε με το site μας ή τις υπηρεσίες μας.

Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιούμε για να συλλέξουμε πληροφορίες (όπως για παράδειγμα σχετικά με τις σελίδες που επισκέπτεστε, τα Links που κλικάρετε ή άλλων ενεργειών που κάνετε στις υπηρεσίες μας ή στις διαφημίσεις μας και στα email μας) ενδέχεται κάποιες φορές να αλλάζουν. Για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε καλύτερα αυτή την πολιτική και τη χρήση τέτοιων τεχνονολογιών από εμάς σας παρέχουμε τους παρακάτω ορισμούς:

Cookies: Είναι μικρά text αρχεία (συνήθως αποτελούμενα από γράμματα και αριθμούς) που τοποθετούνται στην μνήμη του browser ή της συσκευής σας όταν επισκέπτεστε ένα site ή βλέπετε ένα μήνυμα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι cookies όπως:
Session cookies: Που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του site και λήγουν όταν κλείσετε τον browser σας. Μας επιτρέπουν να συνδέουμε τις ενέργειές σας όταν πηγαίνετε από link σε link μέσα στο site μας.
Session cookies: Που είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του site και λήγουν όταν κλείσετε τον browser σας. Μας επιτρέπουν να συνδέουμε τις ενέργειές σας όταν πηγαίνετε από link σε link μέσα στο site μας.
Persistent cookies: Αποθηκεύονται στη συσκευή σας για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
First-party cookies: Τοποθετούνται από το site που επισκέπτεστε.
Third-party cookies: Τοποθετούνται μέσω του site που επισκέπτεστε για λογαριασμό ενός άλλου site.

Μπορείτε γενικώς να διαχειριστείτε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω εργαλείων που είναι διαθέσιμα σε όλους τους μεγάλους browsers. Για κάθε browser που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να ρυθμίσετε τις επιλογές που έχετε για τα cookies ξεχωριστά για τον καθένα. Κάθε browser μπορεί να έχει διαφορετικά διαθέσιμα εργαλεία για τον χειρισμό τους.


Αποστολή βιογραφικών

Η «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΑΕ» με δ.τ. «ΒΙΚΟΣ Α.Ε.» δηλώνει ότι όλα τα προσωπικά στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σας σημειώματος θεωρούνται αυστηρώς εμπιστευτικά, δε δημοσιοποιούνται και χρησιμοποιούνται με τη ρητή συγκατάθεσή σας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση των τυπικών σας προσόντων, για την πιθανότητα σταδιοδρομίας σας στην εταιρεία μας.

Η αίτησή σας, καθώς και οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες παρέχονται, προστίθενται στη βάση υποψηφίων της εταιρείας. Δικαίωμα πρόσβασης στη βάση υποψηφίων έχουν μόνο οι επιφορτισμένοι για το σκοπό της επεξεργασίας εργαζόμενοι ή συνεργάτες της εταιρείας οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτήν ειδικά για το σκοπό αυτό.

Η αίτησή σας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διατηρείται στη βάση υποψηφίων της εταιρείας για 3 χρόνια . Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την «ΒΙΚΟΣ Α.Ε.», προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματα σας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά διόρθωσης, αλλαγής, διαγραφής, πρόσβασης, φορητότητας, εναντίωσης ).

Ο υποψήφιος αποστέλοντας το βιογραφικό του, δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται και δίνει την συγκατάθεσή του για την προαναφερθείσα επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων προς εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών.

Close