Εγκαταστάσεις

Υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής

1ο Εργοστάσιο: ΦΜΝ <<Βίκος>>

Το εργοστάσιο παραγωγής του Φυσικού Μεταλλικού Νερού «Βίκος» στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων είναι το 1ο υποκατάστημα της εταιρείας μας. Βρίσκεται σε ιδιόκτητη έκταση 45 στρεμμάτων στην περιοχή των Ζαγοροχωρίων και διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 21.600m2.

Στην έκταση αυτή βρίσκεται η ομώνυμη πηγή «ΒΙΚΟΣ» και μια 2η πηγή επιτραπέζιου νερού. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, καθώς και χώρους γραφείων για τις διοικητικές υπηρεσίες. Οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης - τυποποίησης - συσκευασίας είναι καθετοποιημένες και αυτοματοποιημένες: παραγωγή φιαλών PET – εμφιάλωση - εγκιβωτισμός - παλετοποίηση.

Στο εργοστάσιο της Περιβλέπτου λειτουργούν 7 συνολικά γραμμές παραγωγής/εμφιάλωσης με δυναμικότητα παραγωγής 227.300 λίτρων/ώρα.

Το εργοστάσιο διαθέτει άρτια εξοπλισμένο μικροβιολογικό εργαστήριο 100m2, στελεχωμένο με πολυδύναμο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό 11 χημικών μηχανικών / χημικών / βοηθών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των καθημερινών ελέγχων (φυσικοχημικών - μικροβιολογικών - οργανοληπτικών - διαστασιολογικών) του νερού σε όλα τα στάδια παραγωγής του, από την πηγή έως και το έτοιμο προϊόν, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Επίσης, τον έλεγχο των υλικών συσκευασίας, τον έλεγχο της υγιεινής του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, τον έλεγχο των κρίσιμων σημείων της παραγωγής για την τήρηση του συστήματος HACCP για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου, αλλά και την συνολική τήρηση όλων των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

Ενδεικτικά και μόνο σε ότι αφορά τους μικροβιολογικούς ελέγχους, κατά την διάρκεια των ετών 2021 και 2022 διενεργήθηκαν από το εργαστήριο μας αντίστοιχα 72.039 και 71.092 έλεγχοι. Το συνολικό κόστος του ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας προϊόντος το 2021 ήταν 406.888€, ενώ το 2022 έφθασε τα 492.098€.

Διαβάστε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πηγής «ΒΙΚΟΣ»:

Εργοστάσιο Βίκος Εργοστάσιο Βίκος Εργοστάσιο Βίκος
Close