Εγκαταστάσεις

Υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής

1ο Εργοστάσιο: ΦΜΝ <<Βίκος>>

Το εργοστάσιο παραγωγής του Φυσικού Μεταλλικού Νερού «Βίκος» στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων είναι το 1ο υποκατάστημα της εταιρείας μας. Βρίσκεται σε ιδιόκτητη έκταση 45 στρεμμάτων στην περιοχή των Ζαγοροχωρίων και διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 21.500m2.

Στην έκταση αυτή βρίσκεται η ομώνυμη πηγή «ΒΙΚΟΣ» και η πηγή επιτραπέζιου νερού «Σεπετά». Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν χώρους παραγωγής και αποθήκευσης καθώς και χώρους γραφείων για τις διοικητικές υπηρεσίες. Οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης - τυποποίησης - συσκευασίας είναι καθετοποιημένες και αυτοματοποιημένες: παραγωγή φιαλών PET – εμφιάλωση - εγκιβωτισμός - παλετοποίηση.

Στο εργοστάσιο της Περιβλέπτου λειτουργούν 7 συνολικά γραμμές παραγωγής/εμφιάλωσης με συνολική δυναμικότητα παραγωγής που ξεπερνά τις 1.190 εκατομμύρια φιάλες το χρόνο.

Το εργοστάσιο διαθέτει άρτια εξοπλισμένο μικροβιολογικό εργαστήριο 100m2, στελεχωμένο με πολυδύναμο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό 8 χημικών μηχανικών / χημικών / βοηθών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των καθημερινών ελέγχων (φυσικοχημικών - μικροβιολογικών - οργανοληπτικών - διαστασιολογικών) του νερού σε όλα τα στάδια παραγωγής του, από την πηγή έως και το έτοιμο προϊόν, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Επίσης, τον έλεγχο των υλικών συσκευασίας, τον έλεγχο της υγιεινής του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, τον έλεγχο των κρίσιμων σημείων της παραγωγής για την τήρηση του συστήματος HACCP για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου, αλλά και την συνολική τήρηση όλων των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

Ενδεικτικά και μόνο σε ότι αφορά τους μικροβιολογικούς ελέγχους, κατά την διάρκεια των ετών 2016 και 2017 διενεργήθηκαν απο το εργαστήριο μας αντίστοιχα 64.035 και 84.073 έλεγχοι.

Το συνολικό κόστος του ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας προιόντος το 2016 ήταν 354.412€, ενω το 2017 έφθασε τα 382.598€.

Το εργοστάσιο λαμβάνει νερό από τις ακόλουθες πηγές. Διαβάστε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθεμίας:

Εργοστάσιο Βίκος Εργοστάσιο Βίκος Εργοστάσιο Βίκος
Close