Βίκος 0,75 L

Βίκος

 

 ΎψοςΔιάμετροςΒάρος
Φιάλη 7,9 cm 20,9 cm 804 gr
 ΠεριγραφήΜήκοςΠλάτοςΎψοςΒάροςΠεριεχόμενο
12-pack 0,75L 30,4 cm 22,0 cm 21,2 cm 9,7 kg 12 φιάλες
Παλέτα 12x0,75L 120 cm 80 cm 184,2 cm 952,0 kg 96 συσκευασίες

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» εμφιαλώνεται στην πηγή. Από το σημείο της υδροληψίας, μέσω ενός δικτύου ανοξείδωτων σωληνώσεων οδηγείται σε υπερσύγχρονα μηχανήματα εμφιάλωσης εγκατεστημένα δίπλα στην πηγή, χωρίς να υποστεί καμία επεξεργασία. Σύμφωνα με το εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου HACCP για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου πραγματοποιούνται σε όλα τα κρίσιμα στάδια της παραγωγής συνεχείς έλεγχοι του νερού, των πρώτων υλών συσκευασίας, της υγιεινής των εγκαταστάσεων και του προσωπικού καθώς και έλεγχοι στα τελικά προϊόντα. Οι έλεγχοι αυτοί διασφαλίζουν ότι το νερό θα φτάσει τελικά στον καταναλωτή διατηρώντας την ίδια φυσικοχημική σύσταση και μικροβιακή καθαρότητα που είχε στην πηγή. Μία επίσης σημαντική παράμετρος η οποία υπεισέρχεται στην διαμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας και συνολικά του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας είναι και η προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος (εσωτερικά και εξωτερικά της εγκατάστασης).

Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» : (αριθμό έγκρισης αναγνώρισης φυσικού μεταλλικού νερού  : Υ2 / οικ.478/ 12.02.96  και την τροποποίηση – συμπλήρωση αυτής με Αριθμ.Διδ/Γ.Π. 86922/18)

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ / CHEMICAL ANALYSIS (Γ.Χ.Κ. 10/01/23)
pH = 7,5
Αγωγιμότητα/ Conductivity = 523 μS/cm (25oC)
Στερεό Υπόλειμμα / Dry Residue (260oC) = 300 mg/l
Ολικά Διαλυμένα Στερεά / Total Dissolved Solids = 300 mg/l
Σκληρότητα Ολική / Total Hardness = 251,4 mg/l (ως CaCO3)
ΚΑΤΙΟΝΤΑ / CATIONS (mg/l):
Ασβέστιο Ca2+ = 101
Μαγνήσιο Mg2+ = 1,54
Νάτριο Na+ = 3,11
Κάλιο K+ = 0,62
Αμμώνιο NH4+ < 0,1
ΑΝΙΟΝΤΑ / ANIONS (mg/l):
Όξινα Ανθρακικά HCO3- = 289
Χλωριούχα Cl- = 8,23
Θειϊκά SO42- = 8,83
Νιτρικά NO3- = 8,52
Νιτρώδη NO2 - < 0,02
Close