Βίκος 0,5 L

Βίκος

Η ναυαρχίδα μας! Η κλασική πλέον φιάλη «Βίκος» με τις χαρακτηριστικές σπείρες, είναι εύχρηστη και ιδιαίτερα ανθεκτική. Φιάλη PEΤ σε πλαστική συσκευασία με ή χωρίς χειρολαβή ή χαρτοκιβώτιο.

 ΎψοςΔιάμετροςΒάρος
Φιάλη 20,6 cm 6,4 cm 513 gr
 ΠεριγραφήΜήκοςΠλάτοςΎψοςΒάροςΠεριεχόμενο
Συσκευασία 12Pack x 0,5L 25,3 cm 18,4 cm 20,8 cm 6,2 kg 12 φιάλες
Συσκευασία
24Pack x 0,5L
37,4 cm 24,7 cm 20,8 cm 12,3 kg 24 φιάλες
Συσκευασία - Κιβώτιο
24 x 0,5L
39 cm 26,2 cm 21,7 cm 12,9 kg 24 φιάλες
Παλέτα - Συσκευασία
12Pack x 0,5L
120 cm 80 cm 161,5 cm 903,1 kg 140 συσκευασίες
Παλέτα - Συσκευασία
24Pack x 0,5L
120 cm 80 cm 161,5cm 900,8 kg 70 συσκευασίες
Παλέτα - Κιβώτιο
24 x 0,5L
120 cm 80 cm 161,5cm 818 kg 63 κιβώτια

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» εμφιαλώνεται στην πηγή. Από το σημείο της υδροληψίας, μέσω ενός δικτύου ανοξείδωτων σωληνώσεων οδηγείται σε υπερσύγχρονα μηχανήματα εμφιάλωσης εγκατεστημένα δίπλα στην πηγή, χωρίς να υποστεί καμία επεξεργασία. Σύμφωνα με το εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου HACCP για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου πραγματοποιούνται σε όλα τα κρίσιμα στάδια της παραγωγής συνεχείς έλεγχοι του νερού, των πρώτων υλών συσκευασίας, της υγιεινής των εγκαταστάσεων και του προσωπικού καθώς και έλεγχοι στα τελικά προϊόντα. Οι έλεγχοι αυτοί διασφαλίζουν ότι το νερό θα φτάσει τελικά στον καταναλωτή διατηρώντας την ίδια φυσικοχημική σύσταση και μικροβιακή καθαρότητα που είχε στην πηγή. Μία επίσης σημαντική παράμετρος η οποία υπεισέρχεται στην διαμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας και συνολικά του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας είναι και η προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος (εσωτερικά και εξωτερικά της εγκατάστασης).

Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» : (αρ. Εγκρ. Υ2/οικ 478/12/02/96)

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ / CHEMICAL ANALYSIS (Ι.Γ.Μ.Ε 03/01/18)
  pH = 7,3
  Αγωγιμότητα/ Conductivity = 480 μS/cm (25oC)
  Σκληρότητα Ολική / Total Hardness = 240 mg/l (ως CaCO3)
  Ολικά Διαλυμένα Στερεά / Total Dissolved Solids = 268 mg/l
  Στερεό Υπόλειμμα / Dry Residue (180oC) = 280 mg/l
  ΚΑΤΙΟΝΤΑ / CATIONS (mg/l):
Ασβέστιο Ca2+ = 93,1
Μαγνήσιο Mg2+ = 1,9
Νάτριο Na+ = 2,6
Κάλιο K+ = 0,7
Αμμώνιο NH4+ < 0,1
  ΑΝΙΟΝΤΑ / ANIONS (mg/l):
Όξινα Ανθρακικά HCO3- = 270
Χλωριούχα Cl- = 9
Θειϊκά SO42- = 12,2
Νιτρικά NO3- = 7,2
Νιτρώδη NO2 - < 0,05
Close