Βίκος 0,5 L blue

Βίκος

Μπλε φιάλη PET σε πλαστική συσκευασία.

 ΎψοςΔιάμετροςΒάρος
Φιάλη 20,7 cm 6,4 cm 0,522 kg
 ΠεριγραφήΜήκοςΠλάτοςΎψοςΒάροςΠεριεχόμενο
Συσκευασία
12 Pack x 0,5L
25,5 cm 18,9 cm 20,7 cm 6,3 kg 12 φιάλες
Συσκευασία
24 Pack x 0,5L
37,7 cm 24,7 cm 20,7 cm 12,6 kg 24 φιάλες
Συσκευασία - Κιβώτιο
24 x 0,5L
39 cm 26,2 cm 21,7 cm 12,9 kg 24 φιάλες
Παλέτα - Συσκευασία
12 Pack x 0,5L
120 cm 80 cm 161,5cm 903,5 kg 140 συσκευασίες
Παλέτα - Συσκευασία
24 Pack x 0,5L
120 cm 80 cm 161,5 cm 900,8 kg 70 συσκευασίες
Παλέτα - Κιβώτιο
24 x 0,5L
120 cm 80 cm 161,5 cm 818 kg 63 κιβώτια

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» εμφιαλώνεται στην πηγή. Από το σημείο της υδροληψίας, μέσω ενός δικτύου ανοξείδωτων σωληνώσεων οδηγείται σε υπερσύγχρονα μηχανήματα εμφιάλωσης εγκατεστημένα δίπλα στην πηγή, χωρίς να υποστεί καμία επεξεργασία. Σύμφωνα με το εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου HACCP για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου πραγματοποιούνται σε όλα τα κρίσιμα στάδια της παραγωγής συνεχείς έλεγχοι του νερού, των πρώτων υλών συσκευασίας, της υγιεινής των εγκαταστάσεων και του προσωπικού καθώς και έλεγχοι στα τελικά προϊόντα. Οι έλεγχοι αυτοί διασφαλίζουν ότι το νερό θα φτάσει τελικά στον καταναλωτή διατηρώντας την ίδια φυσικοχημική σύσταση και μικροβιακή καθαρότητα που είχε στην πηγή. Μία επίσης σημαντική παράμετρος η οποία υπεισέρχεται στην διαμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας και συνολικά του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας είναι και η προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος (εσωτερικά και εξωτερικά της εγκατάστασης).

Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» : (αρ. Εγκρ. Υ2/οικ 478/12/02/96)

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ / CHEMICAL ANALYSIS (Χ.Υ. Ηπείρου 16/01/19)
  pH = 7,4
  Αγωγιμότητα/ Conductivity = 479 μS/cm (25oC)
  Σκληρότητα Ολική / Total Hardness = 257,8 mg/l (ως CaCO3)
  Ολικά Διαλυμένα Στερεά / Total Dissolved Solids = 350 mg/l
  Στερεό Υπόλειμμα / Dry Residue (260oC) = 350 mg/l
  ΚΑΤΙΟΝΤΑ / CATIONS (mg/l):
Ασβέστιο Ca2+ = 99,9
Μαγνήσιο Mg2+ = 2,04
Νάτριο Na+ = 2,69
Κάλιο K+ = 0,62
Αμμώνιο NH4+ < L.O.Q. (0,013)
  ΑΝΙΟΝΤΑ / ANIONS (mg/l):
Όξινα Ανθρακικά HCO3- = 298,9
Χλωριούχα Cl- = 8,66
Θειϊκά SO42- = 12,0
Νιτρικά NO3- = 7,88
Νιτρώδη NO2 - < L.O.Q. (0,006)

L.O.Q. = Όριο Ποσοτικοποίησης

Close