Βίκος 0,33 L glass

Βίκος

Με την ανάλογη προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα από την πηγή, δημιουργήσαμε μια ξεχωριστή γεύση.

 ΎψοςΔιάμετροςΒάρος
Φιάλη 20,5 cm 6,6 cm 574 gr
 ΠεριγραφήΜήκοςΠλάτοςΎψοςΒάροςΠεριεχόμενο
Συσκευασία - Κιβώτιο 24 x 0,33L 41,0 cm 27,8cm 22,2 cm 14,1 kg 24 φιάλες
Παλέτα - Κιβώριο
24 x 0,33L
120 cm 80 cm 186 cm 1032 kg 72 κιβώτια

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» εμφιαλώνεται στην πηγή. Από το σημείο της υδροληψίας, μέσω ενός δικτύου ανοξείδωτων σωληνώσεων οδηγείται σε υπερσύγχρονα μηχανήματα εμφιάλωσης εγκατεστημένα δίπλα στην πηγή, χωρίς να υποστεί καμία επεξεργασία. Σύμφωνα με το εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου HACCP για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου πραγματοποιούνται σε όλα τα κρίσιμα στάδια της παραγωγής συνεχείς έλεγχοι του νερού, των πρώτων υλών συσκευασίας, της υγιεινής των εγκαταστάσεων και του προσωπικού καθώς και έλεγχοι στα τελικά προϊόντα. Οι έλεγχοι αυτοί διασφαλίζουν ότι το νερό θα φτάσει τελικά στον καταναλωτή διατηρώντας την ίδια φυσικοχημική σύσταση και μικροβιακή καθαρότητα που είχε στην πηγή. Μία επίσης σημαντική παράμετρος η οποία υπεισέρχεται στην διαμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας και συνολικά του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας είναι και η προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος (εσωτερικά και εξωτερικά της εγκατάστασης).

Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» : (αριθμό έγκρισης αναγνώρισης φυσικού μεταλλικού νερού  : Υ2 / οικ.478/ 12.02.96  και την τροποποίηση – συμπλήρωση αυτής με Αριθμ.Διδ/Γ.Π. 86922/18)

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ / CHEMICAL ANALYSIS (Γ.Χ.Κ. 10/01/23)
pH = 7,5
Αγωγιμότητα/ Conductivity = 523 μS/cm (25oC)
Στερεό Υπόλειμμα / Dry Residue (260oC) = 300 mg/l
Ολικά Διαλυμένα Στερεά / Total Dissolved Solids = 300 mg/l
Σκληρότητα Ολική / Total Hardness = 251,4 mg/l (ως CaCO3)
ΚΑΤΙΟΝΤΑ / CATIONS (mg/l):
Ασβέστιο Ca2+ = 101
Μαγνήσιο Mg2+ = 1,54
Νάτριο Na+ = 3,11
Κάλιο K+ = 0,62
Αμμώνιο NH4+ < 0,1
ΑΝΙΟΝΤΑ / ANIONS (mg/l):
Όξινα Ανθρακικά HCO3- = 289
Χλωριούχα Cl- = 8,23
Θειϊκά SO42- = 8,83
Νιτρικά NO3- = 8,52
Νιτρώδη NO2 - < 0,02
Close