Πιστοποιήσεις

Άριστη ποιότητα προϊόντος

Πιστοποιητικά Υποκ/ματος Καλπακίου 29ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κονίτσης

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015 - Αριθμός έγκρισης:

ISO 9001 - 0028942 - 002

Για το σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμφιάλωση και αποθήκευση αναψυκτικών, φυσικού μεταλλικού και επιτραπέζιου νερού.

 • Αρχική πιστοποίηση : 16/03/2009 - Πρότυπο ISO 9001:2008 – Αριθμός πιστοποιητικού: 360640/A
 • 1η Ανανέωση : 16/03/2012
 • 2η Ανανέωση : 06/05/2015.
 • 3η Ανανέωση : 07/05/2018 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015
 • 4η Ανανέωση (παρόν πιστοποιητικό) : 06/05/2021
 
ISO 9001:2008

ISO 22000:2018 - Αριθμός έγκρισης:

ISO 22000:2018-00039955-003

Για το σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμφιάλωση σε φιάλες PEΤ και r-PET και την αποθήκευση φυσικού μεταλλικού και επιτραπέζιου νερού. Για το σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμφιάλωση σε PET, r-PET και γυάλινες φιάλες και κουτιά αλουμινίου και την αποθήκευση αναψυκτικών.

 • Αρχική πιστοποίηση : 23/03/2023 - Πρότυπο ISO 22000:2018-Αριθμός Πιστοποιητικού: 10515644.
 
ISO 9001:2008

IFS International Food Standard Version 7,  October 2020 Αριθμός Έγκρισης: 00019287

Από τον Μάρτιο του 2009 για την παραγωγή αναψυκτικών, φυσικού μεταλλικού και επιτραπέζιου νερού.

 • Αρχική πιστοποίηση: 12/03/2009.
 • 1η Ανανέωση: 15/04/2010.
 • 2η Ανανέωση: 29/03/2011.
 • 3η Ανανέωση: 11/03/2012.
 • 4η Ανανέωση: 10/03/2013.
 • 5η Ανανέωση: 22/03/2014.
 • 6η Ανανέωση: 17/03/2015.
 • 7η Ανανέωση: 23/03/2016.
 • 8η Ανανέωση: 14/03/2017
 • 9η Ανανέωση: 20/03/2018
 • 10η Ανανέωση:  12/03/2019
 • 11η Ανανέωση: 27/03/2020
 • 12η Ανανέωση: 18/03/2021
 • 13η Ανανέωση: 18/04/2022
 • 14η Ανανέωση (παρόν πιστοποιητικό): 10/03/2023
 
ISO 9001:2008

ISO 45001:2018 - Αριθμός έγκρισης:

ISO 45001 - 0041582 - 004

Για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία

 • Αρχική πιστοποίηση: 04/12/2016 - Πρότυπο OHSAS 18001:2007 – Αριθμός Πιστοποιητικού: PIR0360640/K
 • 1η Ανανέωση: 04/12/2019
 • 2η Ανανέωση: 17/03/2021 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 45001:2018
 • 3η Ανανέωση (παρόν πιστοποιητικό): 04/12/2022
 
ISO 9001:2008

ISO 14001:2015 - Αριθμός έγκρισης:

ISO 14001 - 0028941 - 001

Για τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.

 • Αρχική πιστοποίηση: 17/03/2019 - Πρότυπο ISO 14001:2015- Αριθμός Πιστοποιητικού: 10179435.
 • 1η Ανανέωση : 06/05/2021
 • 2η Ανανέωση (παρόν πιστοποιητικό) : 10/12/2021 - Επέκταση Πιστοποίησης για την εμφιάλωση νερού και αναψυκτικών και σε φιάλες r-PET
 
Close