Πιστοποιήσεις

Άριστη ποιότητα προϊόντος

Πιστοποιητικά Υποκ/ματος Καλπακίου 29ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κονίτσης

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015 - Αριθμός έγκρισης:

ISO 9001 - 0028942 - 002

Για το σχεδιασμό, την παραγωγή, την εμφιάλωση και αποθήκευση αναψυκτικών, φυσικού μεταλλικού και επιτραπέζιου νερού.

 • Αρχική πιστοποίηση : 16/03/2009 - Πρότυπο ISO 9001:2008 – Αριθμός πιστοποιητικού: 360640/A
 • 1η Ανανέωση : 16/03/2012
 • 2η Ανανέωση : 06/05/2015.
 • 3η Ανανέωση : 07/05/2018 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015
 • 4η Ανανέωση (παρόν πιστοποιητικό) : 06/05/2021
 
ISO 9001:2008

HACCP - Αριθμός έγκρισης:

HACCP - 0028939 - 002

(σύμφωνα με το πρότυπο Codex Alimentarius 2009)

Είναι η πρώτη εταιρεία τροφίμων του κλάδου της που απέκτησε πιστοποιητικό HACCP για τον έλεγχο και την ποιοτική διασφάλιση των προϊόντων της σε κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής του αναψυκτικού και εμφιαλωμένου νερού, από την πηγή και την παραγωγή της φιάλης έως την εμφιάλωση και την τελική συσκευασία.

 • Αρχική πιστοποίηση : 20/03/2009 - Πρότυπο Codex Alimentarius 2003 - Αριθμός πιστοποιητικού: 0360640/I.
 • 1η Ανανέωση : 11/04/2012 Μετάβαση στο νέο πρότυπο Codex Alimentarius 2009
 • 2η Ανανέωση : 06/05/2015.
 • 3η Ανανέωση : 07/05/2018
 • 4η Ανανέωση (παρόν πιστοποιητικό) : 06/05/2021
 
ISO 9001:2008

IFS International Food Standard Version 7,  October 2020 Αριθμός Έγκρισης: 00019287

Από τον Μάρτιο του 2009 για την παραγωγή αναψυκτικών, φυσικού μεταλλικού και επιτραπέζιου νερού.

 • Αρχική πιστοποίηση: 12/03/2009.
 • 1η Ανανέωση: 15/04/2010.
 • 2η Ανανέωση: 29/03/2011.
 • 3η Ανανέωση: 11/03/2012.
 • 4η Ανανέωση: 10/03/2013.
 • 5η Ανανέωση: 22/03/2014.
 • 6η Ανανέωση: 17/03/2015.
 • 7η Ανανέωση: 23/03/2016.
 • 8η Ανανέωση: 14/03/2017
 • 9η Ανανέωση: 20/03/2018
 • 10η Ανανέωση:  12/03/2019
 • 11η Ανανέωση: 27/03/2020
 • 12η Ανανέωση: 18/03/2021
 • 13η Ανανέωση (παρόν πιστοποιητικό): 18/04/2022
 
ISO 9001:2008

ISO 45001:2018 - Αριθμός έγκρισης:

ISO 45001 - 0041582 - 004

Για την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία

 • Αρχική πιστοποίηση: 04/12/2016 - Πρότυπο OHSAS 18001:2007 – Αριθμός Πιστοποιητικού: PIR0360640/K
 • 1η Ανανέωση: 04/12/2019
 • 2η Ανανέωση: 17/03/2021 - Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 45001:2018
 • 3η Ανανέωση (παρόν πιστοποιητικό): 04/12/2022
 
ISO 9001:2008

ISO 14001:2015 - Αριθμός έγκρισης:

ISO 14001 - 0028941 - 001

Για τη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.

 • Αρχική πιστοποίηση: 17/03/2019 - Πρότυπο ISO 14001:2015- Αριθμός Πιστοποιητικού: 10179435.
 • 1η Ανανέωση : 06/05/2021
 • 2η Ανανέωση (παρόν πιστοποιητικό) : 10/12/2021 - Επέκταση Πιστοποίησης για την εμφιάλωση νερού και αναψυκτικών και σε φιάλες r-PET
 
Close