Η Εταιρεία

Το νερό που ξεχωρίζει

Εταιρική Δομή

Προφίλ Εταιρίας

Όλα τα τμήματα της εταιρείας είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε σε συνδυασμό με την παραγωγική ευελιξία να ενισχύεται η ανταποκρισιμότητα της εταιρίας στις απαιτήσεις των πελατών.

Ταυτόχρονα, η Διοίκηση της Επιχείρησης Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. (ΒΙΚΟΣ Α.Ε.) δεσμεύεται ώστε ο Τεχνικός Τομέας, ο Τομέας Παραγωγής, ο Εμπορικός Τομέας, και ο Τομέας Προσωπικού και Οικονομικών Υπηρεσιών, τομείς οι οποίοι επηρεάζουν την Ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, να είναι οργανωμένοι με τέτοιο τρόπο και έλεγχο, ώστε να μειωθούν, να εξαλειφθούν και κυρίως να προληφθούν οι ποιοτικές ατέλειες με στόχο την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών και καταναλωτών, ανάλογη με την υποσχόμενη από εμάς άριστη ποιότητα των προϊόντων μας.

Close