Η Εταιρεία

Το νερό που ξεχωρίζει

Φιλοσοφία

Σκοπός μας στη ΒΙΚΟΣ Α.Ε. είναι να φέρνουμε το νερό κοντά σας. Πιο κοντά σε όλους τους πελάτες μας που έχουν ανάγκη από αυτή την πολύτιμη πηγή ζωής.Γιατί το καθαρό νερό είναι πηγή ζωής. Καθημερινά, στη ΒΙΚΟΣ Α.Ε., σχεδιάζουμε, επιλέγουμε και εκτελούμε όλες μας τις δραστηριότητες με τον απόλυτο σεβασμό που απαιτεί μια τέτοια πηγή ζωής.

Η ποιότητα του νερού από την παραγωγή μέχρι και τον καταναλωτή και οι σχέσεις σεβασμού και αξιοπιστίας με τους συνεργάτες μας αποτέλεσαν την φιλοσοφία της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων, από το πρώτο έτος λειτουργίας της το 1992.

Πιο συγκεκριμένα στόχος της εταιρείας είναι να ικανοποιήσει:

Α την απαίτηση, από την πλευρά του καταναλωτή, για συνεχή διατήρηση της υψηλής Ποιότητας των προϊόντων. Η απαίτηση αυτή δημιουργεί τη δέσμευση της επιχείρησης για την επίτευξη και διατήρηση της επιθυμητής και υποσχόμενης Ποιότητας. Η πραγματοποίηση αυτού του στόχου συνδέεται με τη σχεδιασμένη και αποτελεσματική αξιοποίηση των ανθρώπινων, τεχνολογικών και υλικών πηγών που βρίσκονται στη διάθεση της επιχείρησης, τις οποίες δεσμεύεται να παρέχει συνεχώς, στο βαθμό που απαιτείται.

Β τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των συνεργατών της. Από την πλευρά του πελάτη υπάρχει και πρέπει να ικανοποιηθεί πλήρως, η ανάγκη για εμπιστοσύνη στην ικανότητα της επιχείρησης να παρέχει την επιθυμητή Ποιότητα και τις ποσότητες που ζητούνται, στους χρόνους που συμφωνούνται.

Οι παραπάνω στόχοι παραμένουν διαχρονικοί στη βάση τους και εμπλουτίζονται με νέα στοιχεία στη συνεχή προσπάθεια της εταιρίας να ακολουθεί τις αλλαγές στις τάσεις και τον τρόπο ζωής των καταναλωτών αλλά και τις αυξανόμενες ανάγκες των συνεργατών της.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι η εταιρεία:

Α πραγματοποιεί συνεχώς επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό που εξασφαλίζει ευελιξία και άριστη ποιότητα. Οι επιλογές της σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό εμφιάλωσης, τα υλικά συσκευασίας καθώς και το σχεδιασμό φιάλης και ετικέτας, έχουν μοναδικό γνώμονα την ποιότητα του προϊόντος.

Β επενδύει σε υπηρεσίες υποστήριξης των συνεργατών της παρέχοντας άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες τους και ποιότητα στην εξυπηρέτηση τους (έγκαιρη παράδοση, αποθηκευτικοί χώροι, δύναμη πωλήσεων, κλπ).

Γ υπογράφει τα προϊόντα της με το εμπορικό σήμα Βίκος – Ζαγοροχώρια. Ένα σήμα το οποίο η εταιρεία, με τις δραστηριότητες και τη στάση της από το έτος ίδρυσης έως σήμερα, έχει καταστήσει συνώνυμο της εμπιστοσύνης όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων της.

Η επιλογή αυτής της ουσιαστικής και υπεύθυνης φιλοσοφίας φαίνεται να δικαιώνεται από την ταχύτατη αποδοχή του προϊόντος στο βραχύ χρονικό διάστημα λειτουργίας της εταιρείας και θέτει τις βάσεις για τη συνεχή εξάπλωση του προϊόντος στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.

Η φιλοσοφία αυτή παρέχει την δυνατότητα στο κοινό να απολαμβάνει εμφιαλωμένο νερό με τα άριστα χαρακτηριστικά που του δόθηκαν στην πηγή από την ίδια φύση.

Close