Πιστοποιήσεις

Άριστη ποιότητα προϊόντος

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Μάθετε για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πηγών, από τις οποίες αντλούμε νερό και παρασκευάζουμε τα προϊόντα μας. Τα στοιχεία αυτά ελέγχονται κάθε χρόνο, τόσο από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας, όσο και από την Αρμόδια Υπηρεσία του Κράτους.


Close