Η Εταιρεία

Το νερό που ξεχωρίζει

Στόχοι - Συστήματα

Η εταιρεία βαδίζει με βάση τους ακόλουθους στόχους:

  • Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών.
  • Παραγωγή νέων προϊόντων σύμφωνα με τις αυξανόμενες απαιτήσεις των εποχών με ταυτόχρονη αύξηση του μεριδίου αγοράς.
  • Κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτικού κοινού, γρήγορη, αποδοτική και φιλική εξυπηρέτησή του.
  • Συνεχής εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων (κτιρίων και εξοπλισμού) για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρίας.
  • Συνεχής εκπαίδευση και βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού της εταιρείας.
  • Συνεχής προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος (εσωτερικού και εξωτερικού) των εγκαταστάσεων.

Συστήματα

Με γνώμονα τη φιλοσοφία που βασίζεται στην ποιότητα, στις άριστες σχέσεις με τους συνεργάτες της και τη γενικότερη απόδοση, η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. έχει δομήσει τα λειτουργικά της συστήματα επιτυγχάνοντας δύο πολύ σημαντικούς στόχους:

  • Tη διασφάλιση ότι παρακολουθεί την επίτευξή των στόχων που είναι σημαντικοί για τους πελάτες και την ίδια την εταιρεία χωρίς να αποπροσανατολίζεται
  • Tην έγκαιρη πρόβλεψη και διάγνωση προβλημάτων που βελτιώνει ακόμα περισσότερο την ανταποκρισιμότητα της εταιρείας.
Close