Η Εταιρεία

Το νερό που ξεχωρίζει

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Lloyd's Register

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για την Ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει με πλήρη σεβασμό της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας, καθώς και όλων των λοιπών διατάξεων που σχετίζονται με τα προϊόντα μας και την παραγωγή τους, με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο (εργαζόμενο στην επιχείρηση, πελάτη ή καταναλωτή), με σεβασμό στην υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και την ασφάλεια του προϊόντος, καθώς και με σεβασμό στο περιβάλλον, που είναι άλλες όψεις της ευρύτερης έννοιας της Ποιότητας.

HACCP

Η Διοίκηση της Επιχείρησης καλεί όλο το προσωπικό να συμμετάσχει στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της Ποιότητας, προσπαθώντας να κατανοήσει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει την πολιτική μας αυτή σε όλα τα επίπεδα. Ως Διοίκηση της επιχείρησης θα παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη σε όλα τα στάδια του Σχεδιασμού και της εφαρμογής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και του συστήματος HACCP.

Close