Η Εταιρεία

Ο ηγέτης της αγοράς

Οι πωλήσεις της εταιρείας

Έχοντας από το 1990 την έγκριση για την εμφιάλωση του νερού, οι πρώτες φιάλες εμφιαλωμένου νερού παρήχθησαν το 1992 όταν δόθηκε η άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων που είχαν κατασκευαστεί. Το εργοστάσιο άρχισε να λειτουργεί με μια γραμμή παραγωγής και οι πωλήσεις που σημειώθηκαν τo πρώτo έτος λειτουργίας ήταν αξίας περίπου 270 εκ. δρχ. (790 χιλ. €).

Το 1993 οι πωλήσεις διπλασιάστηκαν σχεδόν, φθάνοντας τα 500 εκ. δρχ.(1,5 εκ. € ), ενώ τα χρόνια που ακολούθησαν, η ανοδική πορεία της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων Α.Ε. ήταν συνεχής και ακολουθούμενη από αντίστοιχες επενδύσεις για την υποστήριξη της ανάπτυξης της.

Το 1995 οι πωλήσεις της εταιρείας ξεπέρασαν το 1 δις δρχ. (3,1 εκ. €) ενώ το 1996 το νερό «Βίκος» αναγνωρίστηκε σαν Φυσικό Μεταλλικό Νερό και οι πωλήσεις του ανήλθαν στα 1,2 δις δρχ. (3,5 εκ.€).

Το 1997 δόθηκε και η έγκριση της εμφιάλωσης των επιτραπέζιων νερών από την πηγή «Σεπετά». Την ίδια χρονιά, η αυξανόμενη ζήτηση των προϊόντων οδήγησε την εταιρεία να εγκαταστήσει και 2η γραμμή παραγωγής ενώ επέκτεινε και τους αποθηκευτικούς της χώρους. Οι πωλήσεις την χρονιά αυτή ανήλθαν στα 1,5 δις δρχ. (4,27 εκ.€).

Η ανοδική πορεία των πωλήσεων της εταιρείας συνεχίστηκε το 1998 φθάνοντας τα 1,88 δις δρχ. (5,5 εκ.€).

Μέσα στο 1999 έγινε αντικατάσταση της φιάλης PVC από την φιάλη PET, με αγορά και εγκατάσταση 2 νέων υπερσύγχρονων μηχανών παραγωγής πλαστικών φιαλών PET. Το συνολικό κόστος αυτού του εκσυγχρονισμού ανήλθε σε 2,7εκ. €. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στο τέλος του 1999 ήταν περίπου 1,3 δις δρχ.(3,8 εκ. €) ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν στα 2,2 δις δρχ. ( 6,4 εκ.€).

Μεγάλη ήταν η αύξηση των πωλήσεων τα δύο επόμενα χρόνια, με τις πωλήσεις να φθάνουν τα 2,9 δις (8,5 εκ. €) το 2000, ενώ το 2001 ξεπέρασαν τα 3,9 δις δρχ.(11,4 εκ. €) πραγματοποιώντας αύξηση 34%!

Το 2002 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της 3ης γραμμής παραγωγής και η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 12,2 εκ. €.

Το 2003 έκλεισε με θεαματική αύξηση των πωλήσεων ξεπερνώντας τα 18,3 εκ. €, ενώ τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του έτους ήταν περίπου 5,5 εκ. €.

Το 2004 ολοκληρώθηκε η νέα επένδυση ύψους 1,5 εκ. € για την εγκατάσταση της 4ης πλήρους γραμμής παραγωγής, για την εμφιάλωση και συσκευασία απλού και ανθρακούχου φυσικού μεταλλικού νερού σε γυάλινες φιάλες μιας χρήσης με τις πωλήσεις να ανέρχονται στα 19 εκ. €.

Το 2005 ξεκίνησε η κατασκευή νέου εργοστασίου παραγωγής νερού και αναψυκτικών στο Καλπάκι Ιωαννίνων με τις πωλήσεις την ίδια περίοδο να ανέρχονται στα 26,5 εκ. €.

Το 2006 δίνεται η έγκριση για την εμφιάλωση του Φυσικού Μεταλλικού νερού «ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ» από την πηγή «ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ» στο νέο εργοστάσιο της εταιρείας. Την ίδια χρονιά αναγνωρίζεται και ως φυσικό μεταλλικό νερό. Οι πωλήσεις το 2006 σημειώνουν αύξηση 30% και ανέρχονται στα 35 εκ. €.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» με μερίδιο 22% είναι πλέον το 1ο νερό της αγοράς!

Το 2007 οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 43% και έφθασαν τα 49,88 εκ.€. Έτσι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» διατήρησε σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Nielsen την 1η θέση.

Το 2008 έκλεισε με πωλήσεις 64.2 εκ. € με αύξηση 28,7%.

Το 2009 οι πωλήσεις έφθασαν τα 67,78 εκ. €.

Το 2010 έκλεισε με πωλήσεις 69,1 εκ. €. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος» παραμένει σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Nielsen στην 1η θέση στην αγορά.

Το 2011 οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν στα 73,5 εκ. € σημειώνοντας αύξηση 6,5%.

*2018: Ολοκλήρωση επενδυτικού πλάνου 2017-2018

Οι επενδύσεις της εταιρείας

Το 1990 δίνεται η έγκριση για την εμφιάλωση του νερού από την πηγή «ΒΙΚΟΣ» και αρχίζει η κατασκευή των εγκαταστάσεων. Την τριετία 1990-1992 ολοκληρώνονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις ( βιομηχανοστάσιο και γραφεία) και γίνεται η εγκατάσταση της 1ης γραμμής παραγωγής φιαλών-εμφιάλωσης-συσκευασίας. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στο 1,18 εκ. ευρώ. Το 1992 δίνεται η άδεια λειτουργίας του εργοστασίου στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων και ξεκινά η εμφιάλωση του νερού «Βίκος».

Την τριετία 1993-1995 γίνεται η εγκατάσταση της δεύτερης γραμμής παραγωγής φιαλών και ολοκληρώνονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις αποθηκών ύψους 640 χιλ. ευρώ.

Την διετία 1996-1997 ολοκληρώνεται η κατασκευή νέων αποθηκών με ταυτόχρονη αναβάθμιση της πρώτης γραμμής παραγωγής φιαλών-εμφιάλωσης-συσκευασίας ύψους 613 χιλ. ευρώ.

Το 1998 γίνεται η εγκατάσταση της 2ης γραμμής παραγωγής φιαλών-εμφιάλωσης-συσκευασίας συνολικού ύψους 1,6 εκ. ευρώ.

Το 1999 γίνεται αντικατάσταση της φιάλης PVC από την φιάλη PET με αγορά και εγκατάσταση 2 νέων υπερσύγχρονων μηχανών παραγωγής πλαστικών φιαλών PET συνολικού ύψους 2,7εκ. ευρώ. Την ίδια χρονιά γίνεται και η πιστοποίηση της εταιρείας κατά HACCP και ISO 9001 για τη διασφάλιση της ποιότητας.

Το 2000 ξεκινά η κατασκευή στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων εργοστασίου κατασκευής πωμάτων και preforms με την εγκατάσταση 2 γραμμών παραγωγής preform συνολικού ύψους 3,2 εκ. ευρώ. Την ίδια χρονιά οι επενδύσεις στο εργοστάσιο στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων ανέρχονται στα 1,3 εκ. ευρώ.

Το 2001 γίνεται η εγκατάσταση της 1ης μηχανής παραγωγής πωμάτων και της 3ης μηχανής παραγωγής preform στο εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων συνολικού ύψους 3,4 εκ. ευρώ.

Οι επενδύσεις της εταιρείας συνεχίζονται το 2002 με την εγκατάσταση 3ης πλήρους γραμμής παραγωγής και την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ύψους 4,9 εκ. ευρώ καθώς και την εγκατάσταση 4 μηχανών παραγωγής πωμάτων και 1ας ακόμα μηχανής παραγωγής preform ύψους 5,1 εκ. ευρώ με το συνολικό ύψος των επενδύσεων να ανέρχεται στα 10 εκ. ευρώ.

Το 2003 κυκλοφορεί πλαστική φιάλη pet του 1,0 L σε σχήμα γυάλινου μπουκαλιού και γίνεται πιστοποίηση της εταιρείας κατά ISO 14001 για τη διαχείριση του Περιβάλλοντος. Οι επενδύσεις της εταιρείας ανέρχονται στα 2,6 εκ. ευρώ με την εγκατάσταση της 5ης μηχανής παραγωγής preform στο εργοστάσιο της εταιρείας στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων.

Το 2004 τοποθετείται η 4η πλήρης γραμμή παραγωγής για την εμφιάλωση απλού και ανθρακούχου φυσικού μεταλλικού νερού σε γυάλινες φιάλες μιας χρήσης καθώς επίσης και η 6η μηχανής παραγωγής preform συνολικού ύψους 3 εκ. ευρώ.

Το 2005 ξεκίνησε η νέα μεγάλη επένδυση της εταιρείας συνολικού ύψους 12,7 εκ. € για την κατασκευή του νέου εργοστασίου στο Καλπάκι Ιωαννίνων ( κτιριακές εγκαταστάσεις και πλήρης γραμμή παραγωγής νερών και αναψυκτικών ), η οποία ολοκληρώθηκε μέσα στο 2006, με σκοπό να ανταποκριθεί η εταιρεία στη συνεχή αύξηση της ζήτησης των προϊόντων της.

Το 2006 τοποθετούνται 3 νέες μηχανές παραγωγής preform κόστους 2,7 εκ. ευρώ στο εργοστάσιο της εταιρείας στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και γίνεται η εγκατάσταση της 5ης πλήρους γραμμής παραγωγής ( 6ης γραμμής συνολικά ) ύψους 8,8 εκ. ευρώ. Την χρονιά αυτή οι συνολικές επενδύσεις της εταιρείας μαζί με την ολοκλήρωση των νέων αποθηκών στο Καλπάκι Ιωαννίνων ανέρχονται στα 13,7 εκ. ευρώ.

Την διετία 2007-2008 γίνεται ο σχεδιασμός των νέων μεγάλων φιαλών 5L και 10L για χρήση σε ψύκτες. Παρασκευάζονται από το υγιεινό υλικό PET, διαμορφώνονται (φουσκώνουν) επί τόπου, είναι μιας χρήσεως, πλήρως συμπιεζόμενες και εύκολα ανακυκλώσιμες. Την ίδια χρονική περίοδο ολοκληρώνεται η εγκατάσταση 6ης πλήρους γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο της Περιβλέπτου (7η γραμμή συνολικά) για την εμφιάλωση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού «Βίκος» στις νέες φιάλες PET 5L και 10L συνολικής επένδυσης 2 εκ. ευρώ. Ταυτόχρονα στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Καλπάκι Ιωαννίνων γίνεται η εγκατάσταση της 2ης πλήρους γραμμής παραγωγής για εμφιάλωση νερών ( 8η συνολικά ) και στο εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων τοποθετείται η 10η μηχανή παραγωγής preforms και 2 ακόμα μηχανές παραγωγής πωμάτων. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων της εταιρείας τη διετία αυτή ανέρχεται στα 21 εκ. ευρώ.

Την διετία 2009-2010 γίνεται η εγκατάσταση της 7ης πλήρους γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο της Περιβλέπτου (9ης συνολικά γραμμής παραγωγής) καθώς και η τοποθέτηση της 11ης μηχανής παραγωγής preforms και μιας ακόμα μηχανής παραγωγής πωμάτων στο εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων την διετία αυτή ανέρχεται στα 11 εκ. ευρώ.

Close