Κατηγορία

Ένας & μοναδικός

ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ

ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ» εμφιαλώνεται στην πηγή «ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ». Το νερό χωρίς να υποστεί καμία επεξεργασία οδηγείται από το σημείο της υδροληψίας σε υπερσύγχρονα μηχανήματα εμφιάλωσης, μέσω ενός δικτύου ανοξείδωτων σωληνώσεων.

Προϊόντα

Άλλες κατηγορίες

Βίκος

Βίκος

Βίκος
Αναψυκτικά Βίκος!

Αναψυκτικά Βίκος!

Αναψυκτικά Βίκος!
Αναψυκτικά Βίκος με στέβια!

Αναψυκτικά Βίκος με στέβια!

Αναψυκτικά Βίκος με στέβια!
Close