Εγκαταστάσεις

Υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής

2ο Εργοστάσιο: ΦΜΝ <<ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ>> από την πηγή <<ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ>>

Η μονάδα παραγωγής του Φυσικού Μεταλλικού Νερού «ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ» και των αναψυκτικών «Βίκος», στο Καλπάκι Ιωαννίνων, αποτελεί το 2ο υποκατάστημα της εταιρείας. Βρίσκεται σε ιδιόκτητη έκταση 69 στρεμμάτων και διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 24.400m2. Στις εγκαταστάσεις της στεγάζονται 3 γραμμές παραγωγής και εμφιάλωσης νερών και αναψυκτικών με δυναμικότητα παραγωγής 156.000 λίτρων/ώρα.

Στην έκταση αυτή βρίσκεται η πηγή «ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ» από την οποία εμφιαλώνονται το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ» και τα Φυσικά Μεταλλικά Αναψυκτικά «Βίκος», καθώς και μια 2η πηγή επιτραπέζιου νερού. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν χώρους παραγωγής και αποθήκευσης καθώς και χώρους γραφείων για τις διοικητικές υπηρεσίες. Οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης - τυποποίησης - συσκευασίας είναι καθετοποιημένες και αυτοματοποιημένες: παραγωγή φιαλών PET – εμφιάλωση - εγκιβωτισμός - παλετοποίηση.

Το εργοστάσιο διαθέτει άρτια εξοπλισμένο μικροβιολογικό εργαστήριο 150m2, στελεχωμένο με πολυδύναμο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό 14 χημικών μηχανικών / χημικών / βοηθών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των καθημερινών ελέγχων (φυσικοχημικών - μικροβιολογικών - οργανοληπτικών) του νερού και των αναψυκτικών σε όλα τα στάδια παραγωγής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Επίσης, τον έλεγχο των υλικών συσκευασίας, τον έλεγχο της υγιεινής του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, τον έλεγχο των κρίσιμων σημείων της παραγωγής για την τήρηση του συστήματος HACCP για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου, αλλά και την συνολική τήρηση όλων των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

Ενδεικτικά και μόνο σε ότι αφορά τους μικροβιολογικούς ελέγχους, κατά την διάρκεια των ετών 2018 και 2019 διενεργήθηκαν από το εργαστήριο μας αντίστοιχα 78.023 και 78.889 έλεγχοι.

Το συνολικό κόστος του ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας προϊόντος το 2018 ήταν 434.900€, ενώ το 2019 έφθασε τα 465.512€.

Διαβάστε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πηγής «ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ»:
Εργοστάσιο Καλπακίου Ιωαννίνων
Close