Εγκαταστάσεις

Υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής

2ο Εργοστάσιο: ΦΜΝ <<ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ>>

Η μονάδα παραγωγής του Φυσικού Μεταλλικού Νερού «ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ» στο Καλπάκι Ιωαννίνων αποτελεί το 2ο υποκατάστημα της εταιρείας. Βρίσκεται σε ιδιόκτητη έκταση 69 στρεμμάτων και διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού 19.000m2. Στις εγκαταστάσεις της στεγάζονται 2 γραμμές παραγωγής και εμφιάλωσης νερών και αναψυκτικών.

Το εργοστάσιο διαθέτει άρτια εξοπλισμένο μικροβιολογικό εργαστήριο 150m2, στελεχωμένο με πολυδύναμο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό 7 χημικών μηχανικών / χημικών / βοηθών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των καθημερινών ελέγχων (φυσικοχημικών - μικροβιολογικών - οργανοληπτικών - διαστασιολογικών) του νερού σε όλα τα στάδια παραγωγής του, από την πηγή έως και το έτοιμο προϊόν, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Επίσης, τον έλεγχο των υλικών συσκευασίας, τον έλεγχο της υγιεινής του προσωπικού και των εγκαταστάσεων, τον έλεγχο των κρίσιμων σημείων της παραγωγής για την τήρηση του συστήματος HACCP για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου, αλλά και την συνολική τήρηση όλων των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

Ενδεικτικά και μόνο σε ότι αφορά τους μικροβιολογικούς ελέγχους, κατά την διάρκεια των ετών 2016 και 2017 διενεργήθηκαν απο το εργαστήριο μας αντίστοιχα 73.292 και 78.643 έλεγχοι.

Το συνολικό κόστος του ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας προιόντος το 2016 ήταν 417.445€, ενω το 2017 έφθασε τα 488.832€.


Το εργοστάσιο λαμβάνει νερό από τις ακόλουθες πηγές. Διαβάστε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάθεμίας:

Εργοστάσιο Καλπακίου Ιωαννίνων
Close