Η Εταιρεία

Το νερό που ξεχωρίζει

Ισολογισμοί

Κατεβάστε σε μορφή pdf τους ισολογισμούς της εταιρείας Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε. (ΒΙΚΟΣ Α.Ε.):

Ισολογισμός 2022

Ισολογισμός 2022
Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (172 kb).
Ο ισολογισμός αναρτήθηκε την 3/11/2023

Ισολογισμός 2022

Ισολογισμός 2022
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (209 kb).
Ο ισολογισμός αναρτήθηκε την 3/11/2023

Ισολογισμός 2021

Ισολογισμός 2021
Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (768 kb).
Ο ισολογισμός αναρτήθηκε την 5/1/2023

Ισολογισμός 2021

Ισολογισμός 2021
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (796 kb).
Ο ισολογισμός αναρτήθηκε την 5/1/2023

Ισολογισμός 2020

Ισολογισμός 2020
Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (231 kb).
Ο ισολογισμός αναρτήθηκε την 10/12/2021

Ισολογισμός 2020

Ισολογισμός 2020
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (211 kb).
Ο ισολογισμός αναρτήθηκε την 10/12/2020

Ισολογισμός 2019

Ισολογισμός 2019
Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (134 kb).
Ο ισολογισμός αναρτήθηκε την 16/12/2020

Ισολογισμός 2019

Ισολογισμός 2019
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (103 kb).
Ο ισολογισμός αναρτήθηκε την 16/12/2020

Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2018
Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (161 kb).
Ο ισολογισμός αναρτήθηκε την 01/10/2019

Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2018
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (208 kb).
Ο ισολογισμός αναρτήθηκε την 01/10/2019

Ισολογισμός 2017

Ισολογισμός 2017
Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (142 kb).
Ο ισολογισμός αναρτήθηκε την 19/07/2018

Ισολογισμός 2017

Ισολογισμός 2017
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (140 kb).
Ο ισολογισμός αναρτήθηκε την 19/07/2018

Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2016

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (178 kb).
Ο ισολογισμός αναρτήθηκε την 27/02/2018

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2015

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (143 kb).
Ο ισολογισμός αναρτήθηκε την 27/12/2016

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2014

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (365 kb).
Ο ισολογισμός αναρτήθηκε την 28/05/2015

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2013

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (172 kb).
Ο ισολογισμός αναρτήθηκε την 29/05/2014

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2012

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (120 kb).
Ο ισολογισμός αναρτήθηκε την 29/05/2013

Ισολογισμός 2011

Ισολογισμός 2011

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (115 kb).

Ισολογισμός 2010

Ισολογισμός 2010

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (132 kb).

Ισολογισμός 2009

Ισολογισμός 2009

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (154 kb).

Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός 2008

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (109 kb).

Ισολογισμός 2007

Ισολογισμός 2007

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (86 kb).

Ισολογισμός 2006

Ισολογισμός 2006

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf (92 kb).

Close