Η Εταιρεία

Το νερό που ξεχωρίζει

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2020, αποτελεί την κωδικοποίηση μίας πολυδιάστατης προσέγγισης αειφορίας που κάνουμε πράξη από συνειδητή επιλογή, πολύ πριν εμφανιστούν οι δείκτες βιωσιμότητας, δίνοντας πάντα έμφαση στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Δείτε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020.

Close