Η Εταιρεία

Το νερό που ξεχωρίζει

Περιβαλλοντική Πολιτική της ΒΙΚΟΣ Α.Ε.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι βασική δέσμευσή μας παράλληλα με την ποιότητα των εφαρμοζόμενων στην εταιρεία μας συστημάτων διαχείρισης και των προϊόντων/ υπηρεσιών που παρέχουμε.

Επειδή πιστεύουμε ότι:

Περιβαλλοντική Πολιτική της ΒΙΚΟΣ ΑΕ
  • ο άνθρωπος πρέπει να είναι στο κέντρο της προσπάθειας για ανάπτυξη και ότι ταυτόχρονα δικαιούται μία υγιή και παραγωγική ζωή σε αρμονία με το περιβάλλον.
  • η ανάλωση των πλουτοπαραγωγικών πηγών πέραν των ορίων της φύσης δεν μπορεί να γίνεται, και αυτό δεν είναι μόνο ευθύνη των κρατών, των νομοθετών και των ελεγκτικών φορέων, αλλά του καθενός μας.
  • οι περιβαλλοντικές ανάγκες και οι φιλικές στο περιβάλλον συμπεριφορές είναι ευθύνη έναντι των επόμενων γενιών.
  • η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να υπάρξει αυτόνομα, αλλά πρέπει να είναι ενταγμένη στις καθημερινές μας δραστηριότητες.
  • η απαξίωση του περιβάλλοντος συνιστά απαξίωση του επιπέδου ζωής της πλειοψηφίας των ανθρώπων.
  • oι περιβαλλοντικοί στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από την εθελοντική συμμετοχή συνειδητοποιημένων πολιτών.

για αυτό και αναλαμβάνουμε τη δέσμευση εφαρμογής συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, παρέχοντας τους αναγκαίους πόρους για τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης του.

Εξουσιοδοτούμε τον Υπεύθυνο Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης να συντονίζει, εφαρμόζει, ελέγχει και μας ενημερώνει για την απόδοση του περιβαλλοντικού συστήματος της εταιρείας με απόλυτο σεβασμό στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Καλούμε όλο το προσωπικό να συμμετάσχει στην προσπάθεια μας αυτή πιστεύοντας ότι η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης είναι για το καλό του, αλλά και για το καλό της ευρύτερης περιοχής, των συντοπιτών μας και γενικότερα των συνανθρώπων μας.

Close